Onze Nederlandse Kappers Opleiding

Voor de kappersopleiding is geen specifieke vooropleiding nodig. De doelgroep is breed, herintreders, re-integratie, vmbo verlaters (praktijk gericht onderwijs), mensen die graag een kappersdiploma willen halen of een eigen zaak willen starten.

Meer info 

Alle materialen worden door ons aangeleverd, boeken (boeken zijn in bruikleen), kam en schaar mag je houden. Als leerling maak je gebruik van het materiaal van onze kappersschool. Aanvullende studioinformatie mag je houden. Er zijn 21 examen onderdelen (Folder). De opleiding is intensief en zal in korte tijd veel lesstof behandelen en is sterk op de praktijk gericht. Direct de eerste dag ga je zelf al knippen. Een vooropleiding is niet noodzakelijk. Belangrijker is dat jij echt graag kapper(ster) wilt worden. Thuisstudie zal gemiddeld 2,5 uur per week vragen

 

De Nederlandse Kappers Opleiding Instituut is door de overheid erkend 

De Nederlandse Kappers Opleiding is door de overheid is erkend als opleidingsinstituut voor kortdurend beroepsonderwijs en staat geregistreerd  bij het C.R.K.B.O., en derhalve zijn wij vrijgesteld van b.t.w. afdracht.

Over onze docente en Salonmanager

 

Maaike Woudstra is eigenaresse van het opleidingsinstituut. Onder haar deskundige begeleiding groei je uit tot een volleerd kapper(ster).  

Maaike: "Ik ben trots op iedere leerling die hier als professioneel kapper(ster) afscheid neemt "Je bouwt toch samen een band op, ik haal daar veel energie en voldoening uit. Iedere leerling heeft een eigen tempo, doordat er nooit meer dan zeven cursisten tegelijk zijn, kan ik iedere leerling persoonlijk begeleiden en de aandacht geven die nodig is.  

 

Geja Nijman is eigenaresse van Kapsalon Haarmode te Hardenberg, Geja is onze Salonmanager: "Ik vind ik het super om mijn kennis en ervaring over te dragen aan de groep en ze stuk voor stuk te zien groeien. Vooral het enthousiasme waarmee ze elke week in de kapsalon staan, het plezier dat een ieder eraan beleeft en de hechte groepen maakt het bijzonder. Dat is heel mooi om mee te maken.

 

Maaike en Geja rouleren in een vast systeem door alle groepen. Zodat je zowel les krijgt van de docente Maaike Woudstra als van de Salonmanager Geja Nijman. Het mooie hieraan is dat je gaat merken dat je met verschillende benaderingen tot eenzelfde resultaat kunt komen. Hierdoor groeit je creativiteit en inzicht in het vak sneller. 

Een vooropleiding is niet noodzakelijk 

Klik om aan te passen


Betaling Nederlandse Kappers Opleiding door het UWV


De Nederlandse Kappers Opleiding voldoet aan het inkoopkader van het UWV en mogen van het UWV mensen met een WAO, WAJONG, WAZ, WIA, WSW, ZW, Wet SEWI opleidden, die door het UWV worden aangemeld. 

Configuratie

Titel

Onze kappersopleiding is praktijk gericht

Beschrijving

Onze kappersopleiding is praktijk gericht, door te knippen op echte klanten.

Kernwoorden

Knippen, kappersopleiding, praktijk gericht, kappersopleiding steenwijk, kapper, kapster